Alicja Pawłowska-Wolak

psycholog | psychoterapeutka poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia, ze specjalnością psychologia wychowawczo-rozwojowa i rodziny oraz ze specjalnością psychologia kliniczna.

Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych ukończyłam kierunki: „Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień”, podczas których uzyskałam dyplom mediatora z zakresu mediacji pojednawczych I i II stopnia, Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Propedeutyka Psychologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 2018 roku uzyskałam uprawnienia pedagogiczne w ramach studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Obecnie uczęszczam do szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem Popiel-Pragłowskiej, zdobywając kwalifikacje psychoterapeutyczne. 

W życiu prywatnym kochająca zwierzęta, koncerty i kino – wierząca w lepsze jutro i w to, że bardzo wiele w naszym życiu zależy od nas samych. 

Wykształcenie

 • Psychologia, specjalności: psychologia wychowawczo-rozwojowa oraz psychologia kliniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, dyplom mediatora z zakresu mediacji pojednawczych I i II stopnia
 • Interwencja Kryzysowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Propedeutyka Psychologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Studium pedagogiczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), Uniwersytet SWPS w Warszawie 

doświadczenie

Jestem autorką publikacji na temat niepełnosprawności integracji i funkcjonowania dziecka z niepełnosprawności w systemie rodzinnym.
Od 7 lat angażuje się w pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także dziećmi ze spektrum autyzmu skupiając się również na pracy z ich rodzinami. 

obszary pracy

 • zaburzenia lękowe
 • depresja dzieci i młodzieży
 • kryzysy życiowe (zaburzenia adaptacyjne)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

specjalizacje

 • psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
 • interwencje kryzysowe 

©2022 Centrum Terapii Malachit s.c.

        Zdjęcia: Anna Kowalska – Piękna Pamiątka