Magdalena Kowal - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Kowal

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna | PSYCHOTRAUMATOLOG | PEDAGOG SPECJALNY

Lokalizacja: Zielona Góra i online

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, obecnie w procesie certyfikacji w Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej); psychotraumatolog, pedagog specjalny, trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 12-letnią pracę z dziećmi i młodzieżą w wieku rozwojowym oraz ich rodzinami w ośrodkach oraz szpitalach psychiatrycznych.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja, poczucie bezpieczeństwa i otwartość. Proces terapeutyczny opieram o szacunek dla granic i uważność względem drugiej osoby.  Swój warsztat pracy stale doskonalę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, i konferencjach z obszaru psychoterapii i rozwoju osobistego. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży – specjalizacja medyczna, Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie
 • Psychotraumatologia, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
 • Pedagogika Specjalna, studia magisterskie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Przygotowanie Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

doświadczenie

Ponad 12-letnia praktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku rozwojowym m.in. w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze/Głogowie, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz praktyka prywatna.

obszary pracy

 • ADHD
 • całościowe zaburzenia rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • zaburzania nastroju (depresja, dystymia)
 • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, PTSD, mutyzm)
 • stres
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • kłopoty ze snem
 • temat żałoby
 • kryzys życiowy
 • samookaleczenia
 • brak poczucia własnej wartości i niska samoocena
 • trudności w relacjach rówieśniczych/ rodzinnych
 • moczenie i zanieczyszczanie się
 • problemy emocjonalne, wychowawcze
 • trudności w zakresie rozwoju dziecka (intelektualne, społeczne, emocjonalne) oraz inne

specjalizacje

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Psychotraumatologia
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Magdalena Kowal - ZnanyLekarz.pl