Milena Filippowicz

PSYCHOLOG | CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (certyfikat PTTPB nr 1552)

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako psycholog w ośrodkach i szpitalach psychiatrycznych. Od kilku lat zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej. W swojej pracy skupiam się na relacji z pacjentem, opartej na empatii, szacunku i prawdziwej życzliwości. Wiem, że relacja terapeutyczna ma wspaniałą moc, która pomaga nie tylko w procesie leczenia, ale także polepsza jakość codziennego życia.

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT, ukończona 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS, Certyfikat PTTPB nr 1552), pomagając pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami, kryzysami życiowymi czy przykrymi doświadczeniami. Uczę jak zostać swoim własnym terapeutą, aby zmniejszyć ryzyko nawrotów zaburzeń w przyszłości

Milena Filippowicz – ZnanyLekarz.pl
Milena Filippowicz – ZnanyLekarz.pl

Wykształcenie

 • Psychologia (5-letnie studia magisterskie), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo Dowodowe, studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT, ukończony 4-letni program), Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1552

doświadczenie

 • ponad 10 lat pracy w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach terapeutycznych
 • 5 lat prowadzenia terapii osób dorosłych i młodzieży

obszary pracy

 • ADHD
 • ASD
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • depresja poporodowa
 • kryzys życiowy
 • PTSD/cPTSD
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach społecznych
 • i inne

specjalizacje

 • psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • psychologia kliniczna i sądowa
 • rozwój osobisty

Pracuję głównie z pacjentami doświadczającymi zaburzeń nastroju, silnego lęku, PTSD oraz Complex-PTSD. Prowadzę także diagnozę oraz psychoterapię ADHD i ASD u osób dorosłych. 

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i kliniczne obejmuje prace jako:

– psycholog na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic oraz na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

– staż dyplomowy na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

– psychoterapeuta-psycholog w służbach mundurowych 

– psycholog w ośrodku terapeutycznym dla osób z zaburzeniami na tle seksualnym

– biegły sądowy w sprawach karnych i cywilnych

– psychoterapeuta-psycholog w projekcie z zakresu edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w Centrum Medycznym „Żelazna” w Warszawie

– prowadząca szkolenia i warsztaty dotyczących psychoedukacji, relaksacji, radzenia sobie ze stresem, wystąpień publicznych, asertywności, profilaktyki uzależnień 

– psycholog-diagnosta z dużym doświadczeniem w badaniach przy użyciu testów psychologicznych

Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się.

Eric Kandel – neurobiolog, laureat Nagrody Nobla z medycyny w 2000 r.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

ang. Cognitive Behavioral Therapy CBT

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z metod psychoterapeutycznych, która posiada naukowo dowiedzioną skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń i problemów emocjonalnych. Wyróżnia się m. in.: koncentracją na teraźniejszości oraz przyszłości, ponieważ jej celem jest poprawa aktualnego i przyszłego funkcjonowania pacjenta. Terapia CBT jest ograniczona w czasie i zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań raz w tygodniu po 50 minut każde. Ponadto zorientowana jest na cel ustalony wspólnie przez pacjenta oraz psychoterapeutę – celem może być usunięcie nieprzyjemnych objawów, zmiana dotychczasowego stylu życia, poprawa relacji z innymi ludźmi czy rozwój osobisty. W terapii CBT podkreśla się, że to pacjent jest ekspertem w dziedzinie własnych przeżyć i doświadczeń, a terapeuta jest ekspertem od mechanizmów powstawania i funkcjonowania danego problemu oraz zna techniki mogące pomóc w walce z nim. Tylko współpraca obu stron może doprowadzić do sukcesu, czyli rozwiązania problemu i zmniejszenia odczuwanego dyskomfortu. Warto również zauważyć, że CBT ma charakter edukacyjny, dzięki czemu pozwala pacjentowi rozwinąć umiejętności, które można wykorzystać do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas spotkań pacjent otrzymuje pełną psychoedukację na temat diagnozy oraz jej genezy, a także uczy się sposobów rozwiązywania problemów, poprawy swojego samopoczucia, radzenia sobie z lękiem i stresem, przytłaczającymi myślami co nawet po skończonej psychoterapii pozwoli mu stać się swoim własnym terapeutą. 

Każda sesja psychoterapii ma określoną strukturę. Podczas części wstępnej omówiony zostaje nastrój pacjenta, jego przeżycia i myśli z ostatniego tygodnia oraz wspólne ustalenie planu bieżącej sesji. Następnie przechodzi się do omówienia pracy osobistej z poprzedniej sesji, porusza się tematy zgłaszane do pracy na początku spotkania, a w części końcowej jest czas na podsumowanie oraz udzielenie informacji zwrotnych. Terapia poznawczo-behawioralna oparta jest na wspólnym działaniu. Podczas sesji zaplanujesz razem z terapeutą ogólne oraz te bardziej szczegółowe cele, do których dążysz. Terapeuta poznawczo-behawioralny będzie Twoim przewodnikiem po zawiłym świecie emocji, myśli i zachowań, ponieważ ekspertem od siebie jesteś Ty sam. Bardzo ważna dla skuteczności psychoterapii będzie Twoja aktywność pomiędzy sesjami, która stopniowo będzie Cię przybliżać do stania się swoim terapeutą. 

CBT opiera się na modelu poznawczym funkcjonowania człowieka, który zakłada, że nasze emocje, objawy fizjologiczne oraz zachowania powstają na skutek tego, jak postrzegamy konkretne zdarzenie. Interpretacja danej sytuacji, czyli proces nadawania znaczenia, ma wpływ na to, jak się zachowamy oraz jakie emocje wzbudzi w nas dane zdarzenie.

W jakich zaburzeniach terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna?

 • zaburzenia lękowe
 • napady paniki
 • depresja
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe [CHAD]
 • PTSD
 • różnego rodzaju fobie, np.: agorafobia, klaustrofobia, fobia społeczna i inne
 • zaburzenia obsesyjno–kompulsyjne
 • zaburzenia adaptacyjne
 • ostra reakcja na stres
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzenia odżywiania
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • napady złości
 • inne zaburzenia związane ze stresem.