Natalia Kaźmierska - ZnanyLekarz.pl

Natalia Kaźmierska

psycholog Diagnosta

Lokalizacja: Zielona Góra i online

Swoją wiedzę i umiejętności koncentruję na tym, aby pomóc innym w osiągnięciu lepszej jakości życia. Moje zaangażowanie w zbudowanie relacji z pacjentem opiera się na nieoceniającej postawie, empatii oraz autentyczności. Taka relacja przyczynia się do pozytywnego procesu zdrowienia.

Jako psycholog zdobywałam doświadczenie w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracowałam także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W Centrum Terapii Malachit zajmuję się psychologiczną diagnozą ADHD oraz konsultacjami psychologicznymi.

Wykształcenie

  • Psychologia (5-letnie studia magisterskie; specjalność kliniczna), Uniwersytet Zielonogórski

doświadczenie

Swoją pracę jako psycholog rozpoczęłam w ośrodku profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucji zajmującej się pomocą osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem.

obszary pracy

  • ADHD
  • trudności w relacjach społecznych
  • niskie poczucie własnej wartości
  • uzależnienia
  • wykluczenie społeczne
  • wsparcie psychologiczne
  • zaburzenia osobowości
  • warsztaty i zajęcia grupowe

specjalizacje

Nieustanny rozwój i nabywanie nowych kompetencji pozwalają mi pracować z osobami posiadającymi trudności w różnych sferach funkcjonowania. Tym samym patrzę na problemy całościowo, biorąc pod uwagę różne przyczyny zaistniałego stanu.

Jako psycholog realizuję program wczesnej interwencji w pracy z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. W swojej pracy chętnie korzystam z z technik dialogu motywującego.

Uczestniczyłam także w szkoleniu z obszaru interwencji kryzysowej do pracy z osobami, które dotknęła nagła tragedia.

Natalia Kaźmierska - ZnanyLekarz.pl