Rafał Suchta - ZnanyLekarz.pl

Rafał Suchta

psycholog | interwent kryzysowy | diagnosta | psychoterapeuta cbt

Dotychczasowe doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywałem pracując w poradniach publicznych i prywatnych oraz w szpitalu psychiatrycznym. Dodatkowo pracowałem w organizacjach pozarządowych pracując z osobami w kryzysie psychicznym i udzielałem wsparcia ich rodzinom.

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). W swojej pracy kładę nacisk na naukowo potwierdzone metody pracy, jak i relację terapeutyczną.

Rafał Suchta - ZnanyLekarz.pl

Wykształcenie

  • Psychologia (studia magisterskie), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej (studia podyplomowe), Uniwersytet SWPS w Warszawie

  • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa I stopień , Instytut Psychologii Zdrowia 

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT), Akademia Motywacji i Edukacji 

doświadczenie

Kilkuletnie doświadczenie pracy w ośrodkach środowiskowej opieki psychologiczno psychoterapeutycznej, poradniach, szpitalu psychiatrycznym i organizacjach pozarządowych z młodzieżą i dorosłymi.

obszary pracy

  • depresja

  • zaburzenia lękowe

  • kryzysy życiowe 

  • niskie poczucie własnej wartości 

  • trudności w relacjach społecznych

  • i inne

specjalizacje

Pracuję głównie z osobami z  zaburzeniami nastroju,  zaburzeniami lękowymi,  mutyzmem wybiórczym,  ADHD i kobietami ze spektrum autyzmu. Pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi, osobami dorosłymi jak i z seniorami.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

– psycholog w ośrodku środowiskowej opieki psychologiczno psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

– Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica/ Fundacja Zdrowie w Głowie, praca z seniorami z zaburzeniami pamięci jak i wsparcie psychologiczne ich rodzin

– psycholog/ terapeuta w  poradni dla osób z mutyzmem wybiórczym

– psycholog i interwent kryzysowy w placówce psychologiczno psychoterapeutycznej 

– diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, mutyzmu i zaburzeń osobowości

– psycholog środowiskowy udzielający wsparcia osobom w kryzysie psychicznym